Diensten

Jaarrapportage

Voor een goed leesbare jaarrapportage heeft DWA de Infographic ontwikkeld. Het idee is dat plaatjes meer zeggen dan 1.000 woorden. Deze jaarlijkse rapportages stellen wij samen uit meerdere informatiebronnen die elkaar versterken. Hiervoor gebruiken wij de Klimaatmonitor, Energie In Beeld en Enervisa. Op deze manier ontstaat er een overzicht dat zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komt.
Een voorbeeld-Infographic kunt u hier downloaden.

Ontwikkeld door DWA


DWA is een adviesbureau met ambitie. De ambitie om de kwaliteit van de werk-, productie- en woonomgeving te verhogen en gelijktijdig het energiegebruik en de milieudruk te verlagen. Enervisa is door DWA ontwikkeld.

Wat gebeurt waar in Nederland op het gebied van CO2-reductie? De projectenmonitor van Enervisa laat dit zien. Enervisa laat de kortetermijneffecten van klimaatbeleid zien. Dit is aanvullend op de langetermijneffecten die de Klimaatmonitor van RVO inzichtelijk maakt.

Navigeer over de kaart (via de link) om meer informatie te lezen over de projecten in een gemeente.

Monitoren van CO2-reductie

Veel gemeenten, provincies, milieudiensten en andere samenwerkingsverbanden voegen klimaatprojecten toe aan de monitor. De projecten leiden tot energiebesparing of productie van duurzame energie. Deze besparing of productie vermijdt uitstoot van broeikasgas CO2, die anders door fossiele brandstoffen zou worden veroorzaakt. Met behulp van een Infographic heeft u inzicht in welke mate uw gemeente op weg is naar een duurzame energievoorziening. Een voorbeeldrapportage kunt u hier downloaden.