Wat kan ik met Enervisa?

Eén jaar gratis!


Leden van Duurzaam Gebouwd kunnen een jaar gratis gebruik maken van Enervisa! Neem contact op met Gabrielle Uitbeijerse (uitbeijerse@dwa.nl).

 

Aanmelden nieuwsbrief

Partner van
Duurzaam Gebouwd


DWA werkt samen met het kennisplatform Duurzaam Gebouwd in aanbod van de tool Enervisa. Het kennisplatform Duurzaam Gebouwd informeert en inspireert de professional door onafhankelijk nieuws, experts, projectbeschrijvingen, innovatieve producten, inspirerende evenementen en als netwerk van personen en bedrijven.

Monavisa: gebouwmonitoring


Monavisa biedt in één oogopslag inzicht in de prestatie van uw gebouwinstallaties en is net als Enervisa ontwikkeld door DWA. Afwijkingen worden automatisch gemeld en de interpretatie is eenvoudig: groen is oké, oranje betekent aandacht geven, bij rood is snelle aandacht gewenst.

Projectenmonitoring voor overheden en bedrijven

Deze website wordt op dit moment aangepast, waardoor pagina’s er tijdelijk anders uit kunnen zien. 

Wat gebeurt waar?


Beleid maken, uitvoeren en monitoren

Welke ondersteuning heeft u nodig?Wat gebeurt waar in Nederland op het gebied van CO2-reductie? De projectenmonitor van Enervisa laat dit zien. Enervisa laat de kortetermijneffecten van klimaatbeleid zien. Dit is aanvullend op de langetermijneffecten die de Klimaatmonitor van RVO inzichtelijk maakt.

Monitoren van CO2-reductie

Vele gemeenten, provincies, milieudiensten en andere samenwerkingsverbanden voegen klimaatprojecten toe aan de monitor. De projecten leiden tot energiebesparing of productie van duurzame energie. Deze besparing of productie vermijdt uitstoot van broeikasgas CO2, die anders door fossiele brandstoffen zou worden veroorzaakt.

Doel: klimaatbeleid rapporteren

Projecten dragen bij aan het reduceren van de landelijke CO2-uitstoot. In de monitor kunnen deelnemers rapportages maken, bijvoorbeeld over het milieueffect van de projecten.  Zo houden de gemeenten en provincies inzicht in het bereiken van hun klimaatdoelstellingen en kunnen zij gemakkelijk jaarverslagen maken. Naast het milieueffect is het ook mogelijk financiële overzichten en overzichten van toegepaste technieken en maatregelen. Ook kunt u binnen een provincie de inspanningen van gemeenten met elkaar vergelijken.

Functionaliteiten

Een uitgebreide projectinvoer biedt vele mogelijkheden om later de gegevens uit de database met elkaar te kunnen vergelijken. Projecten kunnen geclusterd worden in een Programma, zodat een bepaalde selectie ook eenvoudig apart te monitoren is.  Kijk rond op de website om te zien wat de monitor u kan bieden en welke functionaliteiten optioneel zijn.