Diensten

Jaarrapportage

Voor een goed leesbare jaarrapportage heeft DWA de Infographic ontwikkeld. Het idee is dat plaatjes meer zeggen dan 1.000 woorden. Deze jaarlijkse rapportages stellen wij samen uit meerdere informatiebronnen die elkaar versterken. Hiervoor gebruiken wij de Klimaatmonitor, Energie In Beeld en Enervisa. Op deze manier ontstaat er een overzicht dat zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komt.
Een voorbeeld-Infographic kunt u hier downloaden.

Ontwikkeld door DWA


DWA is een adviesbureau met ambitie. De ambitie om de kwaliteit van de werk-, productie- en woonomgeving te verhogen en gelijktijdig het energiegebruik en de milieudruk te verlagen. Enervisa is door DWA ontwikkeld.

Klimaatbeleid ondoorzichtig? Dat is niet nodig als u uw inspanningen en resultaten overzichtelijk bijhoudt. Met Enervisa van DWA kunt u uw beleid omzetten in projecten en de voortgang van de energiebesparing, duurzame energieproductie en CO2-reductie bijhouden.

Doelgroepen: gemeenten, provincies, milieudiensten…

Vele gemeenten, provincies, milieudiensten en andere samenwerkingsverbanden voegen klimaatprojecten toe aan de monitor. Die projecten leiden tot energiebesparing of productie van duurzame energie. Deze besparing of productie vermijdt uitstoot van CO2, die anders door fossiele brandstoffen zou worden veroorzaakt.

Enervisa is ontwikkeld voor overheden

Doel: klimaatbeleid rapporteren

Projecten dragen bij aan het reduceren van de landelijke CO2-uitstoot. In de monitor kunt u als deelnemer rapportages maken over bijvoorbeeld het milieueffect van de uw klimaatprojecten.  Zo houdt u inzicht in het bereiken van uw klimaatdoelstellingen en kunt u jaarverslagen maken.

Naast rapportages over het milieueffect is het ook mogelijk om financiële overzichten te maken en overzichten van toegepaste technieken en maatregelen. Ook kunt u binnen een provincie de inspanningen van gemeenten met elkaar vergelijken.

Dienstverlening Enervisa

Deelname aan Enervisa is een goede stap naar inzicht. Graag spreken onze adviseurs van DWA met u over de wensen van uw gemeente en uw doelen van monitoring. Nieuwe ontwikkelingen en maatwerk kunnen dan open worden besproken. Een veelgebruikt dienstenpakket biedt onder andere:

  • Het aanmaken van gebruikersaccounts;
  • Begeleiding in het implementatietraject: trainingen voor het in gebruik nemen van de tool, bestaande databases importeren en helpdesk bij opstart;
  • Helpdeskfunctie voor één of enkele jaren.

Daarnaast kunt u gebruikmaken van extra functionaliteiten, waaronder:

  • Visualisatie CO2-emissie van 1990 tot 2040, waarmee u een grafiek kunt maken van de ontwikkeling van de CO2-emissie in uw gemeente, inclusief enkele zelfontwikkelde scenario’s van CO2-reductie. Hierin wordt de huidige en verwachte CO2-uitstoot berekend vanuit de projecten die in Enervisa zijn ingevoerd.
  • Op maat gemaakte rapportage(s), met een specifieke zoekfunctie (een filter) of weergave van de resultaten, precies zoals u dat wenst.