Diensten

Jaarrapportage

Voor een goed leesbare jaarrapportage heeft DWA de Infographic ontwikkeld. Het idee is dat plaatjes meer zeggen dan 1.000 woorden. Deze jaarlijkse rapportages stellen wij samen uit meerdere informatiebronnen die elkaar versterken. Hiervoor gebruiken wij de Klimaatmonitor, Energie In Beeld en Enervisa. Op deze manier ontstaat er een overzicht dat zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komt.
Een voorbeeld-Infographic kunt u hier downloaden.

Ontwikkeld door DWA


DWA is een adviesbureau met ambitie. De ambitie om de kwaliteit van de werk-, productie- en woonomgeving te verhogen en gelijktijdig het energiegebruik en de milieudruk te verlagen. Enervisa is door DWA ontwikkeld.

Geschiedenis

Enervisa is onder de naam CO2-monitor ontwikkeld door DWA in de uitvoering van het Servicepunt Duurzame Energie (voorheen CO2-Servicepunt) voor de provincie Noord-Holland. Na 2014 is voor de naam Enervisa gekozen omdat deze naam de twee kernwaarden van de monitor combineert: energieprojecten en visualiseren. Na uitrol ervan in andere provincies, regio’s en gemeenten is de monitor steeds verder uitgebreid tot wat deze nu is.

De wens van de provincie Noord-Holland was resultaten van klimaatbeleid inzichtelijk te maken. Het verzamelen van subsidieprojecten en het presenteren hiervan is de basis van waaruit Enervisa steeds verder is ontwikkeld. Tegelijkertijd werden ook meer en meer projecten toegevoegd vanuit landelijke of provinciale databases en door het invoeren van projecten door gemeenten.

Samen werken aan Enervisa

Naarmate steeds meer gemeenten, regio’s en provincies met de monitor gingen werken nam het arsenaal aan functionaliteiten toe. Elke gebruiker draagt op deze manier zijn steentje bij aan het zo functioneel mogelijk maken en houden van de monitor als ook het zo praktisch mogelijk houden van de monitor.

De vragen werden na een aantal jaren specifieker. Met de huidige rechtenstructuur zijn de functionaliteiten meer toegespitst op de gebruikers. Wat voor de ene gebruiker interessant kan zijn of noodzakelijk is hoeft dat voor een andere niet te zijn.