Diensten

Jaarrapportage

Voor een goed leesbare jaarrapportage heeft DWA de Infographic ontwikkeld. Het idee is dat plaatjes meer zeggen dan 1.000 woorden. Deze jaarlijkse rapportages stellen wij samen uit meerdere informatiebronnen die elkaar versterken. Hiervoor gebruiken wij de Klimaatmonitor, Energie In Beeld en Enervisa. Op deze manier ontstaat er een overzicht dat zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komt.
Een voorbeeld-Infographic kunt u hier downloaden.

Ontwikkeld door DWA


DWA is een adviesbureau met ambitie. De ambitie om de kwaliteit van de werk-, productie- en woonomgeving te verhogen en gelijktijdig het energiegebruik en de milieudruk te verlagen. Enervisa is door DWA ontwikkeld.

Evalueren uitvoeringsplannen

Na het aflopen van een uitvoeringsprogramma kunnen wij een afsluitende jaarrapportage maken, inclusief een evaluatie van het uitvoeringsprogramma. Hierbij zetten wij eerst de cijfers op een rijtje. Wat wordt er aan fossiele energie of CO2 bespaard en wat zijn de kosten geweest?

Deze gegevens spreken wij door met ambtenaren uit verschillende afdelingen, hierbij wordt ook de effectiviteit van het uitvoeringsprogramma besproken. Tevens worden de leerpunten in kaart gebracht en de gewenste en vereiste acties voor de toekomst beschreven.

De evaluatie wordt in een rapport (inclusief de jaarrapportage) vastgelegd.

De kosten voor een evaluatie van het uitvoeringsplan worden vastgesteld nadat uw wensen tijdens een intake in kaart zijn gebracht. Neem voor de kosten contact op met het team van Enervisa