Diensten

Jaarrapportage

Voor een goed leesbare jaarrapportage heeft DWA de Infographic ontwikkeld. Het idee is dat plaatjes meer zeggen dan 1.000 woorden. Deze jaarlijkse rapportages stellen wij samen uit meerdere informatiebronnen die elkaar versterken. Hiervoor gebruiken wij de Klimaatmonitor, Energie In Beeld en Enervisa. Op deze manier ontstaat er een overzicht dat zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komt.
Een voorbeeld-Infographic kunt u hier downloaden.

Ontwikkeld door DWA


DWA is een adviesbureau met ambitie. De ambitie om de kwaliteit van de werk-, productie- en woonomgeving te verhogen en gelijktijdig het energiegebruik en de milieudruk te verlagen. Enervisa is door DWA ontwikkeld.

Invoeren van projecten

De kwaliteit van monitoring is volledig afhankelijk van de kwaliteit van de gegevens die je in de monitor stopt. Naast zorgvuldigheid kost dit ook gewoon tijd.

Wij kunnen gemeenten hierin ontzorgen. Wij vragen bij u een lijst van projecten op die in een bepaald jaar zijn gerealiseerd. Wij gaan dan interne afdelingen en externe partijen benaderen voor aanvullende informatie en voeren de gegevens correct in.

De kosten zijn op basis van regie, met een plafondbedrag. Neem voor de kosten contact op met het team van Enervisa