Diensten

Jaarrapportage

Voor een goed leesbare jaarrapportage heeft DWA de Infographic ontwikkeld. Het idee is dat plaatjes meer zeggen dan 1.000 woorden. Deze jaarlijkse rapportages stellen wij samen uit meerdere informatiebronnen die elkaar versterken. Hiervoor gebruiken wij de Klimaatmonitor, Energie In Beeld en Enervisa. Op deze manier ontstaat er een overzicht dat zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komt.
Een voorbeeld-Infographic kunt u hier downloaden.

Ontwikkeld door DWA


DWA is een adviesbureau met ambitie. De ambitie om de kwaliteit van de werk-, productie- en woonomgeving te verhogen en gelijktijdig het energiegebruik en de milieudruk te verlagen. Enervisa is door DWA ontwikkeld.

Jaarrapportages

Voor bestuurders en raadsleden kunnen wij jaarlijks een jaarrapportage verzorgen. In de jaarrapportage wordt beschreven welke projecten er gerealiseerd zijn en wat de CO2-reductie hiervan is. Ook laten wij de effecten zien op de verschillende sectoren uit de landelijke Klimaatmonitor. Een jaarrapportage bestaat uit de volgende onderdelen.

  1. Ambitie
  2. Duurzame energieprojecten
  3. Verdeling per sector (GJ/CO2)
  4. Besparing (GJ/CO2)
  5. Duurzame energie (GJ/CO2)
  6. Projectenkaart
  7. Historische ontwikkeling- en prognosekaart
  8. Benchmark (optioneel)

Jaarrapportages worden in twee formats geleverd. In een basis-format en in een infographic-format. Bij de infographic-format is meer zorg besteed aan de grafische vormgeving en het zo compact mogelijk rapporteren van de gegevens. Klik hier voor een voorbeeld.

Neem voor de kosten contact op met het team van Enervisa.