Diensten

Jaarrapportage

Voor een goed leesbare jaarrapportage heeft DWA de Infographic ontwikkeld. Het idee is dat plaatjes meer zeggen dan 1.000 woorden. Deze jaarlijkse rapportages stellen wij samen uit meerdere informatiebronnen die elkaar versterken. Hiervoor gebruiken wij de Klimaatmonitor, Energie In Beeld en Enervisa. Op deze manier ontstaat er een overzicht dat zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komt.
Een voorbeeld-Infographic kunt u hier downloaden.

Ontwikkeld door DWA


DWA is een adviesbureau met ambitie. De ambitie om de kwaliteit van de werk-, productie- en woonomgeving te verhogen en gelijktijdig het energiegebruik en de milieudruk te verlagen. Enervisa is door DWA ontwikkeld.

Nulmeting met opstellen uitvoeringsplan

Naast het maken van jaarrapportages, ondersteunen wij gemeenten en omgevingsdiensten ook met het opstellen van de uitvoeringsplanning. Het door de raad vastgestelde beleid en een workshop vormt hierbij de input. De workshop kan intern zijn. Hiervoor kunnen ook externe partijen worden uitgenodigd. Denk hierbij aan corporaties en ondernemersverenigingen.

Onderdeel van het uitvoeringsplan is een nulmeting, zodat voor iedereen het vertrekpunt duidelijk is.

Een uitvoeringsplan bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Vastgesteld beleid
  2. Nulmeting
  3. Plan van Aanpak
  4. Beschrijving deelprojecten
  5. Financiering
  6. Monitoring en evaluatie

De kosten voor een uitvoeringsplan worden vastgesteld nadat uw wensen tijdens een intake in kaart zijn gebracht. Neem voor de kosten contact op met het team van Enervisa