Diensten

Jaarrapportage

Voor een goed leesbare jaarrapportage heeft DWA de Infographic ontwikkeld. Het idee is dat plaatjes meer zeggen dan 1.000 woorden. Deze jaarlijkse rapportages stellen wij samen uit meerdere informatiebronnen die elkaar versterken. Hiervoor gebruiken wij de Klimaatmonitor, Energie In Beeld en Enervisa. Op deze manier ontstaat er een overzicht dat zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komt.
Een voorbeeld-Infographic kunt u hier downloaden.

Ontwikkeld door DWA


DWA is een adviesbureau met ambitie. De ambitie om de kwaliteit van de werk-, productie- en woonomgeving te verhogen en gelijktijdig het energiegebruik en de milieudruk te verlagen. Enervisa is door DWA ontwikkeld.

Functies Enervisa

Met behulp van het eenvoudig invoeren van maatregelen bij uw projecten in Enervisa heeft u binnen tien minuten uw projecten ingevoerd. Daarnaast is Enervisa zo gebruiksvriendelijk mogelijk doordat u gebruik kunt maken van de volgende functies:

 • Projecten invoeren en beheren met behulp van standaard maatregelen en automatische berekening van de CO2-reductie;
 • Homepage met een overzicht van resultaten;
 • Rapportages maken van de resultaten en inspanningen;
 • Programma-monitoring om projecten te clusteren. U kunt een dergelijk programma doelstellingen meegeven en resultaten apart monitoren;
 • Visualisatie voortgang CO2-emissie waarmee u de CO2-uitstoot van de autonome ontwikkeling verbindt met de CO2-reductie die een projecten realiseert in de toekomst. In een grafiek ziet u zowel de huidige CO2-emissie als de realiseerbaarheid van uw doelstellingen.

Rapportages

Rapportages verwerken de ingevoerde data tot overzichten, zowel in tabel als grafieken. De rapportages tonen de door de gebruiker geselecteerde informatie door middel van berekeningen aan de data die opgeslagen is in Enervisa. De basis set rapportages bestaat uit de volgende rapportages:

 1. Projectenmonitoring
  1. Projectresultaten
  2. Resultaten per categorie
  3. Toegepaste technieken
  4. Convenant of Mayors
 2. Economische overzichten
  1. Investeringen en kosteneffectiviteit
  2. Subsidies
  3. Energiekostenbesparing
  4. Werkgelegenheid
 3. Benchmark
  1. Benchmark rapportage
 4. Programma monitoring
  1. Programma-overzicht
  2. Resultaten per categorie
  3. Toegepaste technieken
  4. Investeringen en kosteneffectiviteit
  5. Subsidies
 5. Management summary
  1. Jaarverslag

Programma-monitoring

Handig is ook om projecten naar wens te kunnen clusteren, volgens criteria die niet in de monitor worden geregistreerd. Een dergelijk cluster van projecten noemen we "programma". Aan een programma kan een eigen doelstelling worden toegekend. Een specifieke rapportage biedt de mogelijkheid om de voortgang van realisatie te volgen. Een programma kan onderdeel zijn van de totale activiteiten van een gemeente. Daarnaast kunnen gemeenten met hun eigen projecten samenwerken aan een regionale programma.