Zoeken op kernwoord

Vul hieronder een kernwoord en druk op zoek


Diensten

Jaarrapportage

Voor een goed leesbare jaarrapportage heeft DWA de Infographic ontwikkeld. Het idee is dat plaatjes meer zeggen dan 1.000 woorden. Deze jaarlijkse rapportages stellen wij samen uit meerdere informatiebronnen die elkaar versterken. Hiervoor gebruiken wij de Klimaatmonitor, Energie In Beeld en Enervisa. Op deze manier ontstaat er een overzicht dat zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komt.
Een voorbeeld-Infographic kunt u hier downloaden.

Ontwikkeld door DWA


DWA is een adviesbureau met ambitie. De ambitie om de kwaliteit van de werk-, productie- en woonomgeving te verhogen en gelijktijdig het energiegebruik en de milieudruk te verlagen. Enervisa is door DWA ontwikkeld.

Nieuws

<< <  Pagina 2 van 9  > >>


Categorie: Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland
02-12-2014

Namens het Servicepunt Duurzame Energie heeft Sebastiaan IJzerman projecten bij 20 gemeenten in Noord-Holland bijgewerkt in Enervisa. De monitor geeft nu voor de deelnemende gemeenten een goed beeld van de eigen prestaties. Met de projectenlijst en rapportages hebben deze gemeenten nu de mogelijkheid om het college en gemeenteraad te informeren over de resultaten!


Categorie: Technische aanpassingen
01-12-2014
Hoever is uw gemeente in het realiseren van de doelstellingen in klimaatbeleid? Wat is het resultaat van uw duurzame energieprojecten? Wilt u deze gemeentelijke inspanningen met uw burgers communiceren? Met de weergave van de kaart van Enervisa op uw eigen gemeentelijke website is dat mogelijk! Als u dit jaar nog reageert, ontvangt u de weergave kosteloos als decemberkado van DWA!

Categorie: Gebruikers
24-11-2014
Op Enervisa is een achtergronddocument beschikbaar met daarin een overzicht van de maatregelen die kunnen worden ingevoerd om (energie)besparing en/of duurzame energieproductie te kwantificeren. In dit document is voor elke maatregel een korte omschrijving opgenomen zijn de uitgangspunten voor de rekenregels gegeven.

Categorie: Nieuws
21-11-2014
Het Servicepunt Duurzame Energie heeft voor de gemeente Alkmaar de voortgang van haar Energieprogramma geëvalueerd met behulp van Enervisa. Hieruit blijkt dat de duurzame energieopwekking in Alkmaar is gestegen naar ruim 5%, waarbij de bijdrage van de biomassa energiecentrale niet is meegerekend.

Categorie: Nieuws
19-03-2014

De CO2-monitor heet vanaf nu Enervisa: inzicht in effect van duurzame projecten. Het monitoren van duurzame projecten draait in veel gevallen niet meer om CO2-reductie, maar om energiebesparing en duurzame energieproductie. Met een eigen huisstijl en productbladen sluit deze tool goed aan bij de doelgroep van bedrijven en overheden. De komende maanden zal de website www.co2-monitoring.nl worden omgezet naar www.enervisa.nl. Ook zullen de kleuren en vormgeving worden aangepast.


Categorie: Technische aanpassingen
18-03-2014
Met Enervisa kunt u de voortgang van de klimaatdoelen rapporteren conform het format en de berekeningswijze van het Convenant of Mayors. Het Convenant of Mayors is een Europese samenwerking van lokale en regionale overheden die de ambitie hebben om de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen.

Categorie: Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland
17-03-2014
Monitoring is van belang voor het zo efficiënt en doelmatig mogelijk uitvoeren van klimaatbeleid. Veel Noord-Hollandse gemeenten geven aan monitoring belangrijk te vinden, maar vanwege uiteenlopende factoren de projecten onvoldoende in te voeren in Enervisa, periodiek te actualiseren en te rapporteren. Borging van het gebruik van de monitor en dus borging van een juiste evaluatie van het klimaatbeleid is belangrijk. De resultaten uit Enervisa zijn namelijk afhankelijk van de complete, handmatige en juiste invoer van projecten.

Categorie: Technische aanpassingen
16-03-2014
Om te blijven voldoen aan huidige standaarden voor monitoring en het gebruikersgemak te vergroten, is Enervisa, ofwel de CO2-monitor, continu in ontwikkeling. Het afgelopen jaar is het instrument op verschillende punten gewijzigd. Hierbij een korte samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen: gemeenteselectie, kentallen werkgelegenheid en investeringen, visualisatie per thema en export rapportages naar PDF.

Categorie: Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland
21-02-2014
De provincie Noord-Holland stelt in 2014 €2 miljoen beschikbaar voor gemeenten en ondernemers om verouderde bedrijventerreinen te verduurzamen. Gemeenten, bedrijvenverenigingen en een samenwerking van (minimaal 2) ondernemers en kunnen van 2 april tot en met 7 mei 2014 subsidie aanvragen voor een aantal duurzaamheidsmaatregelen, zoals de installatie van zonnepanelen, isolatie of het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s. De rekenregels van Enervisa worden indien nodig toegepast bij de beoordeling.

Categorie: Technische aanpassingen
17-01-2014

Vanaf 17 januari 2014 is de rapportage 'Werkgelegenheid' beschikbaar in Enervisa. Om ook bij bestaande projecten de cijfers voor werkgelegenheid en investeringen te berekenen is een herberekening uitgevoerd. Hierdoor zijn alle resultaten van alle projecten opnieuw berekend en zijn daarmee weer helemaal up-to-date. De nieuwe rapportage geeft inzicht in welke effecten de (geplande) duurzame projecten hebben op de directe werkgelegenheid (bouw en installatie; beheer en onderhoud).