Zoeken op kernwoord

Vul hieronder een kernwoord en druk op zoek


Diensten

Jaarrapportage

Voor een goed leesbare jaarrapportage heeft DWA de Infographic ontwikkeld. Het idee is dat plaatjes meer zeggen dan 1.000 woorden. Deze jaarlijkse rapportages stellen wij samen uit meerdere informatiebronnen die elkaar versterken. Hiervoor gebruiken wij de Klimaatmonitor, Energie In Beeld en Enervisa. Op deze manier ontstaat er een overzicht dat zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komt.
Een voorbeeld-Infographic kunt u hier downloaden.

Ontwikkeld door DWA


DWA is een adviesbureau met ambitie. De ambitie om de kwaliteit van de werk-, productie- en woonomgeving te verhogen en gelijktijdig het energiegebruik en de milieudruk te verlagen. Enervisa is door DWA ontwikkeld.

Nieuws

<< <  Pagina 9 van 9


Categorie: Gebruikers
06-09-2010
De provincies Groningen, Drenthe, Friesland en de Kop van Noord-Holland werken samen aan klimaatprojecten in het kader van EnergyValley. Zij hebben een Energie Akkoord gesloten met de afspraak om tussen oktober 2007 en eind 2011, 50 Mton CO2-reductie te realiseren en 50 PJ duurzame energie te produceren. Gemeenten hebben honderden projecten opgezet om samen te werken aan deze doelstellingen. De voortgang van dit programma wordt gevolgd aan de hand van de CO2-monitor.

Categorie: Technische aanpassingen
30-08-2010
In de vorige versie van de CO2-monitor werden verschillende kaarten getoond met betrekking tot de vermeden CO2-uitstoot, totaal uitgedrukt per Gemeente en opgesplitst in hoofdthema’s. Deze kaarten zijn nu samengevoegd en voorzien van in- en uitzoommogelijkheden. Ze bieden de mogelijkheid de resultaten van alle Gemeenten in te zien en meer te leren over interessante projecten.

Categorie: Technische aanpassingen
27-08-2010
Via de helpdesk krijgen wij regelmatig vragen over de rekenregels die in de tool ingebouwd zijn om van de projectinvoer een CO2-reductie af te leiden. Welke parameters zijn hierbij meegenomen? Welke uitgangspunten? Wat houdt de CO2-reductie precies in?