Diensten

Jaarrapportage

Voor een goed leesbare jaarrapportage heeft DWA de Infographic ontwikkeld. Het idee is dat plaatjes meer zeggen dan 1.000 woorden. Deze jaarlijkse rapportages stellen wij samen uit meerdere informatiebronnen die elkaar versterken. Hiervoor gebruiken wij de Klimaatmonitor, Energie In Beeld en Enervisa. Op deze manier ontstaat er een overzicht dat zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komt.
Een voorbeeld-Infographic kunt u hier downloaden.

Ontwikkeld door DWA


DWA is een adviesbureau met ambitie. De ambitie om de kwaliteit van de werk-, productie- en woonomgeving te verhogen en gelijktijdig het energiegebruik en de milieudruk te verlagen. Enervisa is door DWA ontwikkeld.

Jaarabonnement Enervisa

Gemeenten, omgevingsdiensten en provincies kunnen een jaarabonnement aanvragen voor Enervisa. Met dit jaarabonnement krijgen zij rechten om projecten toe te voegen en een projectenhistorie op te bouwen. Verder kunnen zij overzichten en managementrapportages uitdraaien voor jaarrapportages en de evaluatie van uitvoeringsprogramma’s op gemeentelijk, regionaal of provinciaal niveau.

De kosten zijn afhankelijk van de grootte van de gemeente. Indien het contract voor meerdere gemeenten via de uitvoeringsdienst of de provincie loopt, dan kan een collectiviteitskorting worden aangevraagd. Neem voor de kosten contact op met het team van Enervisa