Diensten

Jaarrapportage

Voor een goed leesbare jaarrapportage heeft DWA de Infographic ontwikkeld. Het idee is dat plaatjes meer zeggen dan 1.000 woorden. Deze jaarlijkse rapportages stellen wij samen uit meerdere informatiebronnen die elkaar versterken. Hiervoor gebruiken wij de Klimaatmonitor, Energie In Beeld en Enervisa. Op deze manier ontstaat er een overzicht dat zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komt.
Een voorbeeld-Infographic kunt u hier downloaden.

Ontwikkeld door DWA


DWA is een adviesbureau met ambitie. De ambitie om de kwaliteit van de werk-, productie- en woonomgeving te verhogen en gelijktijdig het energiegebruik en de milieudruk te verlagen. Enervisa is door DWA ontwikkeld.

Duurzame projecten op de kaart

Navigeer over de kaart (via de link) om meer informatie te lezen over de projecten in een gemeente.

Deze kaart toont de resultaten van iedere deelnemende gemeente ten opzichte van de andere gemeenten die hier zichtbaar zijn. Als u inzoomt of uitzoomt, bekijkt u de kaart op een ander niveau waardoor u bijvoorbeeld meer gemeenten kunt zien. De weergegeven balken blijven in de juiste  verhouding met de andere zichtbare gemeenten.

Communicatie: kaart, tabellen of grafieken

Resultaten van klimaatbeleid brengt Enervisa op verschillende manieren in beeld. De meest sprekende is presentatie van resultaten op de kaart, maar daarnaast ook in tabellen of grafieken. De monitor maakt op alle niveaus de resultaten inzichtelijk, namelijk: landelijk, provinciaal, regionaal en gemeentelijk. Door de flexibele opzet geeft Enervisa altijd het resultaat van projecten helder weer in rapportages.

Doel van het presenteren van de resultaten is het zichtbaar maken van alles wat op het gebied van duurzaamheid gebeurd. Gebruikers laten de resultaten zien als verantwoording intern aan een college, raad of gedeputeerde.