Zoeken op kernwoord

Vul hieronder een kernwoord en druk op zoek


Diensten

Jaarrapportage

Voor een goed leesbare jaarrapportage heeft DWA de Infographic ontwikkeld. Het idee is dat plaatjes meer zeggen dan 1.000 woorden. Deze jaarlijkse rapportages stellen wij samen uit meerdere informatiebronnen die elkaar versterken. Hiervoor gebruiken wij de Klimaatmonitor, Energie In Beeld en Enervisa. Op deze manier ontstaat er een overzicht dat zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komt.
Een voorbeeld-Infographic kunt u hier downloaden.

Ontwikkeld door DWA


DWA is een adviesbureau met ambitie. De ambitie om de kwaliteit van de werk-, productie- en woonomgeving te verhogen en gelijktijdig het energiegebruik en de milieudruk te verlagen. Enervisa is door DWA ontwikkeld.

Aardgasloos


DWA heeft een nieuwe website gelanceerd: aardgasloos.nu. De website moet de ambitie om volledig aardgasloos te zijn in 2050 versnellen.

DWA heeft in de afgelopen jaren kennis en ervaring met de transitieslag naar aardgasloos opgedaan. Onlangs organiseerde ze nog een themabijeenkomst, waar Duurzaam Gebouwd verslag van deed. Uit het symposium kwam onder andere naar voren dat gemeenten regie moeten nemen en dat er met individuele en collectieve warmteconcepten veel mogelijkheden zijn om een aardgasloze woning te realiseren.

Op de themawebsite Aardgasloos.nu is informatie te vinden over alternatieven voor aardgas en de bijbehorende fasen en processen in een traject van een aardgasloos project. Daarnaast is er een interactieve kaart van Nederland opgenomen waar aardgasloze projecten op weergegeven worden.

Nu naar aardgasloos

"Onze boodschap luidt dat we naar aardgasloos toe moeten", geeft adviseur Tijs Langeveld van DWA aan. Langeveld ontwikkelde de site en vindt dat we niet langer moeten wachten met de transitie. "Wij vinden het van groot belang om niet mee te bewegen, maar zelf te bewegen. Naast inbreng van kennis en expertise brengt DWA in dit transitieproces als onafhankelijk procesbegeleider partijen bij elkaar. We doen dit al zo’n 30 jaar op regionaal, lokaal en gebouwniveau."