Zoeken op kernwoord

Vul hieronder een kernwoord en druk op zoek


Diensten

Jaarrapportage

Voor een goed leesbare jaarrapportage heeft DWA de Infographic ontwikkeld. Het idee is dat plaatjes meer zeggen dan 1.000 woorden. Deze jaarlijkse rapportages stellen wij samen uit meerdere informatiebronnen die elkaar versterken. Hiervoor gebruiken wij de Klimaatmonitor, Energie In Beeld en Enervisa. Op deze manier ontstaat er een overzicht dat zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komt.
Een voorbeeld-Infographic kunt u hier downloaden.

Ontwikkeld door DWA


DWA is een adviesbureau met ambitie. De ambitie om de kwaliteit van de werk-, productie- en woonomgeving te verhogen en gelijktijdig het energiegebruik en de milieudruk te verlagen. Enervisa is door DWA ontwikkeld.

Wijziging CO2-uitstoot van elektriciteitsproductie


Op dit moment rekent de CO2-monitor met een lage CO2-uitstoot van 0,43 kg bij de productie van 1 kWh elektriciteit, gebaseerd op efficiënte aardgascentrales. Doordat centrale elektriciteitsproductie voornamelijk plaatsvindt op basis van een brandstofmix van kolen en gas produceert de centrale elektriciteitsproductie echter meer CO2 per kWh. Bovendien wil de CO2-monitor meer gaan aansluiten bij het Monitoringsprotocol van Agentschap NL, waar andere kentallen worden gegeven.

In een herziening van de maatregelen maken wij de berekeningen van CO2-reductie realistischer. Zodra de cijfers van het protocol bekend zijn, zullen wij daarom rekenen met een hogere CO2-uitstoot. Deze zal vergelijkbaar zijn met de uitstoot zoals bepaald in 2008, namelijk 0,608 kg of 0,581 kg per kWh bij respectievelijk de productie van elektriciteit in de woning of centraal. Deze verhoogde factor voor omzetting in CO2-reductie heeft twee effecten op uw CO2-monitoring:

  • alle op dit moment ingevoerde projecten geven vanaf 1 juli een 30% verhoogde CO2-reductie, dus met hetzelfde vermeden elektriciteitsverbruik 30% meer reductie;
  • uw doelstellingen zijn na de wijziging daardoor sneller iets dichterbij, zeker als uw gemeente of provincie veel duurzame elektriciteit produceert.

Andere cijfers, rapportages en uitgangspunten blijven ongewijzigd. In het overzicht blijven de getallen van Duurzame energieproductie (GJ/jaar) en Energiebesparing (GJ/jaar) dus gelijk. Als u zelf een maatregel heeft ingevoerd via 'overig' (in kg CO2) die een CO2-reductie heeft door het vermijden van elektriciteitsgebruik zal deze ook niet wijzigen, aangezien u deze daarvoor zelf heeft omgerekend. Uw rapportages zijn met deze wijziging actueler en beter te vergelijken met andere monitoringstools. Het nadeel is dat u voorgaande rapportages uit de CO2-monitor niet meer kunt vergelijken met de huidige rapportages. Deze wijziging kunnen wij alleen doorvoeren voor alle gebruikers in één keer. Er zijn daardoor geen uitzonderingen mogelijk.

Rekenvoorbeeld

U heeft in het verleden een project ingevoerd waarin 100 MWh aan elektriciteit per jaar wordt geproduceerd door windenergie op land. In de huidige monitor wordt hiervoor een CO2-besparing van 463 kg per jaar berekend. Met het aangepaste opwekkingsrendement komt de besparing in de toekomst neer op 581 kg per jaar.