Diensten

Jaarrapportage

Voor een goed leesbare jaarrapportage heeft DWA de Infographic ontwikkeld. Het idee is dat plaatjes meer zeggen dan 1.000 woorden. Deze jaarlijkse rapportages stellen wij samen uit meerdere informatiebronnen die elkaar versterken. Hiervoor gebruiken wij de Klimaatmonitor, Energie In Beeld en Enervisa. Op deze manier ontstaat er een overzicht dat zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komt.
Een voorbeeld-Infographic kunt u hier downloaden.

Ontwikkeld door DWA


DWA is een adviesbureau met ambitie. De ambitie om de kwaliteit van de werk-, productie- en woonomgeving te verhogen en gelijktijdig het energiegebruik en de milieudruk te verlagen. Enervisa is door DWA ontwikkeld.

Richard van Leeuwen, Amstelveen


"Gemeente Amstelveen is behoorlijk actief in klimaatbeleid. We draaien echter niet heel veel eigen projecten, maar zoeken veel naar samenwerking. We willen met de CO2-monitor vooral weergeven wat de inspanningen zijn, laten zien wat de projecten zijn om een verandering in de gemeente teweeg te brengen."

"De gemeente heeft wat dat betreft een voorbeeldfunctie. Elk jaar rapporteren we naar de raad over de projecten en wat in het klimaatbeleid is bereikt. Als gemeente kun je zien hoe je het doet ten opzichte van andere gemeenten.

De CO2-monitor stimuleert om jezelf de vraag te stellen hoe je een bepaald doel of resultaat kunt kwantificeren. Ook kan dat wel confronterend zijn. Sommige inspanningen leveren weinig op, bijvoorbeeld gesprekken met enkele ontwikkelaars leiden uiteindelijk tot relatief weinig CO2-reductie. Bij andere ontwikkelaars is dat zetje net wat er nodig is. Ook gebeurt er veel waar de gemeente geen invloed op heeft, maar wat ook in de CO2-monitor meetelt. Daardoor is het beeld wel completer, maar zegt het ook minder direct iets over het beleid van de gemeente.

Goed aan de CO2-monitor is dat het naast de CO2-reductie ook apart de energiebesparing en de duurzame energie opwekking rapporteert. Je kunt uit beide getallen ook weer andere conclusies trekken: we zouden bijvoorbeeld meer projecten op het gebied van duurzame energieopwekking moeten opstarten."