Zoeken op kernwoord

Vul hieronder een kernwoord en druk op zoek


Diensten

Jaarrapportage

Voor een goed leesbare jaarrapportage heeft DWA de Infographic ontwikkeld. Het idee is dat plaatjes meer zeggen dan 1.000 woorden. Deze jaarlijkse rapportages stellen wij samen uit meerdere informatiebronnen die elkaar versterken. Hiervoor gebruiken wij de Klimaatmonitor, Energie In Beeld en Enervisa. Op deze manier ontstaat er een overzicht dat zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komt.
Een voorbeeld-Infographic kunt u hier downloaden.

Ontwikkeld door DWA


DWA is een adviesbureau met ambitie. De ambitie om de kwaliteit van de werk-, productie- en woonomgeving te verhogen en gelijktijdig het energiegebruik en de milieudruk te verlagen. Enervisa is door DWA ontwikkeld.

Goeree-Overflakkee hard op weg naar ambitie 2020


De gemeente Goeree-Overflakkee streeft ernaar om in 2020 alle energie verbruikt door haar bewoners, bedrijven en bezoekers op duurzame wijze op te wekken binnen de gemeentegrenzen. Voor het behalen van deze doelstelling worden door de gemeente acties en ontwikkelingen vertaald naar projecten die energiebesparing en duurzame energieproductie stimuleren en faciliteren. De huidige gerealiseerde projecten leveren een CO2-reductie van 78 kton, ongeveer gelijk aan de opname van CO2 door 26.000 voetbalvelden met bomen of de uitstoot van 357.800.000 autokilometers (9.000 keer de aarde rond).

Duurzame projecten van Goeree-Overflakkee op de kaart van Enervisa, met duidelijk zichtbaar windprojecten die zijn gepland en gerealiseerd.

Energiebesparing rapporteren

De projecten worden bijgehouden in Enervisa, het monitoringsinstrument voor duurzame projecten, waaruit de genoemde cijfers komen. Eind 2014 is de tool door de gemeente in gebruik genomen. In totaal leveren de huidige gerealiseerde projecten een jaarlijkse CO2-reductie van 78 kton, dankzij de energiebesparing van 0,2 TJ en 1.195 TJ aan duurzame energieproductie.

Wanneer alle plannen worden uitgevoerd levert dat over een paar jaar een extra CO2-reductie van 284 kton per jaar. Projecten in voorbereiding zijn goed via Enervisa te raadplegen en bij te stellen. Zo rapporteert de gemeente Goeree-Overflakkee vanaf nu elk jaar eenvoudig de verschillende cijfers naar de buitenwacht.

Ambitie 2020 binnen bereik

Vooral het grote aandeel windenergie op het eiland zet zoden aan de dijk. Met 333 kton CO2-reductie aan zowel gerealiseerde als geplande windturbines is dat ruim 90% van alle reductie.

Uit monitoring van projecten in Enervisa blijkt dat Goeree-Overflakkee zeker energieneutraal kan zijn in 2020. Naast het grote aandeel van windturbines hebben vooral de geplande zonneprojecten een groot effect op de CO2-reductie en duurzame energieproductie. Energiebesparing heeft relatief een klein aandeel in het bereiken van de doelstelling.