Zoeken op kernwoord

Vul hieronder een kernwoord en druk op zoek


Diensten

Jaarrapportage

Voor een goed leesbare jaarrapportage heeft DWA de Infographic ontwikkeld. Het idee is dat plaatjes meer zeggen dan 1.000 woorden. Deze jaarlijkse rapportages stellen wij samen uit meerdere informatiebronnen die elkaar versterken. Hiervoor gebruiken wij de Klimaatmonitor, Energie In Beeld en Enervisa. Op deze manier ontstaat er een overzicht dat zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komt.
Een voorbeeld-Infographic kunt u hier downloaden.

Ontwikkeld door DWA


DWA is een adviesbureau met ambitie. De ambitie om de kwaliteit van de werk-, productie- en woonomgeving te verhogen en gelijktijdig het energiegebruik en de milieudruk te verlagen. Enervisa is door DWA ontwikkeld.

Prestatieborging van groot belang bij realiseren ambitie


De praktische invulling en uitvoering van gemeentelijk duurzaamheidsbeleid stond centraal bij Duurzaam Gebouwd Op Locatie: Gemeentelijk Duurzaamheidsbeleid. Tijdens de bijeenkomst, bij adviesbureau DWA in de Thermo-Staete te Bodegraven, bleek dat betrokkenheid bij het bouwproces en het waarborgen en monitoren van resultaten tot een solide businesscase leidt.

Zonder al te lang stil te staan bij de formulering van duurzaamheidsbeleid, vertelt consultant strategie en energiebeleid Hans van der Heide van DWA over de start van het proces. “Een meetbare doelstelling is in beginsel van belang. Weet waar je staat en wat je gaat doen, zodat je na de realisatie van het gebouw kunt monitoren.”

Auteur: Marvin van Kempen, Duurzaam Gebouwd

Prestaties meten
Dit zijn niet de enige voorwaarden om tot een goede casus te komen. Een prestatiecontract waarin je niet stuurt op inspanningen, maar op prestaties, kan uitkomst bieden. “We zien een kans in het garanderen van energieprestaties, zoals vooraf gevraagd wordt door opdrachtgevers als gemeenten. Zo’n contract op basis van prestaties kan verschillende vormen aannemen. Zo kun je outsourcen en de verantwoordelijkheid bij een marktpartij neerleggen.”

Welke vorm je ook kiest, de resultaten worden gegarandeerd aan de hand van diverse opties. “Beoordeel op Kritische Prestatie Indicatoren (KPI), waarmee doelstellingen worden omgezet in meetbare variabelen. Zorg voor transparantie van resultaten, bijvoorbeeld door een tool als Enervisa.”

Als praktijkcasus haalt Van der Heide de verduurzaming van vastgoed van de gemeente Wageningen aan, een gemeente met de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Dat vereist de nodige investeringen. Uit zijn woorden blijkt dat een bijzondere oplossing voor financieringsvraagstukken niet ver weg hoeft te zijn. “Denk aan een revolverend fonds, in combinatie met een prestatiecontract. Hiermee creëer je zekerheid over de besparingen. In opdracht van de gemeente Wageningen is deze constructie in samenwerking met de diverse disciplines binnen de gemeente zoals vastgoed en financiën uitgedacht.”

Financiering en organisatie gemeente Wageningen.

Als praktijkcasus haalt Van der Heide de verduurzaming van vastgoed van de gemeente Wageningen aan, een gemeente met de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Uit zijn woorden blijkt dat de politiek een belangrijke plek inneemt bij de uitvoering van het beleid. “In het traject hebben we de verantwoordelijke wethouders geïnformeerd en presentaties gegeven voor het complete college. Belangrijk is de financiële constructie voor het revolverende fonds, waarvoor we veel overleg hadden met de afdeling financiën. Houd er dus bij de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed rekening mee, dat dit onderdeel relatief veel tijd kan kosten.”

Andere presentaties op deze bijeenkomst 'Duurzaam Gebouwd Op Locatie: Gemeentelijk Duurzaamheidsbeleid'

  • Prestatieborging energiezuinig gebouw door Jaap Neeleman, adviseur prestatieborging bij DWA & Ton Hertog, architect projectleider bouwkunde bij gemeente Koggenland.
  • Duurzame renovatie in de praktijk door Kees Schouten, bouwkundige bij Provincie Noord-Holland.

Lees het verslag verder op de pagina van Duurzaam Gebouwd op Locatie: Gemeentelijke Klimaatbeleid

Op de terugblikpagina van Duurzaam Gebouwd Op Locatie: Gemeentelijk Duurzaamheidsbeleid vindt u onder andere meer foto's, de evaluatie en de presentaties van de sprekers.