Zoeken op kernwoord

Vul hieronder een kernwoord en druk op zoek


Diensten

Jaarrapportage

Voor een goed leesbare jaarrapportage heeft DWA de Infographic ontwikkeld. Het idee is dat plaatjes meer zeggen dan 1.000 woorden. Deze jaarlijkse rapportages stellen wij samen uit meerdere informatiebronnen die elkaar versterken. Hiervoor gebruiken wij de Klimaatmonitor, Energie In Beeld en Enervisa. Op deze manier ontstaat er een overzicht dat zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komt.
Een voorbeeld-Infographic kunt u hier downloaden.

Ontwikkeld door DWA


DWA is een adviesbureau met ambitie. De ambitie om de kwaliteit van de werk-, productie- en woonomgeving te verhogen en gelijktijdig het energiegebruik en de milieudruk te verlagen. Enervisa is door DWA ontwikkeld.

Update rekenregels: Enervisa sluit weer aan bij monitoringsprotocol


De rekenregels sluiten binnenkort helemaal aan op het ‘Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie 2015’ dat RVO deze zomer publiceerde. In dit rapport worden de uitgangspunten gepresenteerd voor het op uniforme wijze monitoren van hernieuwbare energie. Nu er een nieuwe versie van het protocol is uitgebracht, passen we de rekenregels hierop aan voor alle projecten die nieuw worden ingevoerd.

Het Protocol van 2015 wijkt op een aantal punten af van de voorgaande versie, update 2010. De rekenregels die in de rekenkern van Enervisa worden gebruikt zijn tot op heden zo veel mogelijk in lijn met het protocol uit 2010 opgezet. De rekenregels voor alle projecten die nieuw worden ingevoerd zullen daarom iets andere effecten opleveren.

Update van maatregelen

De wijzigingen hebben alleen effect op nieuw in te voeren projecten. De resultaten van oude projecten blijven dus intact. Voor Enervisa hebben de wijzigingen voornamelijk invloed op de volgende maatregelen:

  • Elektrische motor- en zeiljacht (besparing emissie -83%);
  • Combi warmtepomp icm bodemsysteem nieuwbouw woningen (besparing emissie -443%);
  • Warmtepomp combi icm buitenlucht bestaande woningen (besparing emissie -85%);
  • Centrale elektriciteitsproductie zoals windenergie op land (besparing emissie +11%).

Wijzigingen in Monitoring Hernieuwbare Energie

De volgende wijzigingen in het protocol liggen ten grondslag aan de genoemde wijzigingen in de maatregelen:

  • Het opwekkingsrendement voor elektriciteitsproductie geleverd bij gebruikers is gewijzigd van 41,4% (onderwaarde, peiljaar 2009) naar 42,1% (onderwaarde, peiljaar 2012).
  • Het opwekkingsrendement ‘af productie’ en ‘bij gebruiker’ is gelijk getrokken. Alle duurzame energie wordt omgerekend met behulp van het rendement ‘bij gebruiker’.
  • De CO2-emissie van elektriciteitsproductie per GJ primaire energie is gewijzigd van 68,9 kg per GJ primair (onderwaarde, peiljaar 2009) naar 71,2 kg per GJ primair (onderwaarde, peiljaar 2012).
  • Het aantal vollasturen voor PV-systemen (vanaf 2011) is gewijzigd van 700 naar 875 kWh/kWp.