Zoeken op kernwoord

Vul hieronder een kernwoord en druk op zoek


Diensten

Jaarrapportage

Voor een goed leesbare jaarrapportage heeft DWA de Infographic ontwikkeld. Het idee is dat plaatjes meer zeggen dan 1.000 woorden. Deze jaarlijkse rapportages stellen wij samen uit meerdere informatiebronnen die elkaar versterken. Hiervoor gebruiken wij de Klimaatmonitor, Energie In Beeld en Enervisa. Op deze manier ontstaat er een overzicht dat zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komt.
Een voorbeeld-Infographic kunt u hier downloaden.

Ontwikkeld door DWA


DWA is een adviesbureau met ambitie. De ambitie om de kwaliteit van de werk-, productie- en woonomgeving te verhogen en gelijktijdig het energiegebruik en de milieudruk te verlagen. Enervisa is door DWA ontwikkeld.

Welke boodschappen zet je op het lijstje voor 50% CO2-reductie?


Klimaatwinkelen met energiebesparing en zonnepanelen

De ambitie voor CO2-reductie in 2030 mag hoog liggen volgens deelnemers aan de workshop Klimaatwinkelen in de gemeente Schiedam op 22 september 2015. De gemeente verwelkomde 29 enthousiaste deelnemers vanuit diverse achtergronden: vertegenwoordigers van organisaties, ondernemers, raadsleden en beleidsadviseurs van de gemeente. De interessante discussies, informatie op de kaarten en de inzet van de deelnemers maakt het ‘Klimaatwinkelen’ in Schiedam tot een geslaagde avond.

Out-of-the-box ideeën

Beleidsmedewerker Duurzaamheid van de gemeente, Resie Beulen was enthousiast over de workshop: “De ambitie die Schiedam zich in het Milieubeleidsplan van 2008 heeft gesteld is 80% klimaatneutraal in 2050, en 50% CO2-reductie in 2030. Het is mooi te horen dat de meeste groepen deze ambities onderschrijven en ook nieuwe ideeen aandragen.” Extra ideeën naast gangbare besparingsmaatregelen zijn bijvoorbeeld voedselverspilling bij huishoudens tegengaan en samen een coöperatief investeringsfonds voor duurzame projecten opzetten.

Klimaatwinkelen

In de workshop ‘Klimaatwinkelen’ namen de deelnemers onder leiding van Gabrielle Uitbeijerse en Hans van der Heide, adviesbureau DWA, deel aan het ‘winkelen in duurzame maatregelen’. Uitbeijerse licht het proces toe: “In plaats van cadeaus en kleding kozen zes groepen van deelnemers na overleg bepaalde technieken en besparingsmaatregelen om in te zetten (te ‘kopen’ dus). Op het boodschappenlijstje komt vervolgens ook het resultaat in CO2-reductie te staan. Klimaatwinkelen maakte zo zichtbaar wat de maatregelen in gemeente Schiedam opleveren aan energiebesparing en CO2-reductie.” De discussie met andere deelnemers, zoals raadsleden en bedrijfsorganisaties, scherpte bij iedereen het beeld van de mogelijkheden aan.

Alle sectoren aan de slag

Een groot deel van de CO2-reductie moet volgens de groepen uit energiebesparing komen. Resie Beulen: “Besparing moet plaatsvinden bij alle sectoren. De deelnemers kijken dus naar alle partijen in de gemeente: de gemeente zelf, bedrijven, kantoorgebouwen en inwoners.” Vier groepen kiezen bijvoorbeeld ook voor 40% in plaats van 20% energiebesparing bij utiliteit en industrie: met grote CO2-reductie tot gevolg. Ook duurzame energieproductie neemt een belangrijke rol: zonnepanelen moeten optimaal benut worden!

“Deelnemers zien een belangrijke rol weggelegd voor de gemeente: maatregelen identificeren, keuzes maken om maatregelen te helpen realiseren," reflecteert Uitbeijerse. "Die rol maken we concreet met het benoemen van projecten in het Klimaatbeleidsplan.” De workshop klimaatwinkelen is een onderdeel van het proces om tot een uitgewerkt vernieuwd Klimaatbeleidsplan met concrete projecten te komen begin 2016. De aanwezige raadsleden waren enthousiast en zetten het ‘klimaat’ op de agenda voor een Stadserf!