Zoeken op kernwoord

Vul hieronder een kernwoord en druk op zoek


Diensten

Jaarrapportage

Voor een goed leesbare jaarrapportage heeft DWA de Infographic ontwikkeld. Het idee is dat plaatjes meer zeggen dan 1.000 woorden. Deze jaarlijkse rapportages stellen wij samen uit meerdere informatiebronnen die elkaar versterken. Hiervoor gebruiken wij de Klimaatmonitor, Energie In Beeld en Enervisa. Op deze manier ontstaat er een overzicht dat zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komt.
Een voorbeeld-Infographic kunt u hier downloaden.

Ontwikkeld door DWA


DWA is een adviesbureau met ambitie. De ambitie om de kwaliteit van de werk-, productie- en woonomgeving te verhogen en gelijktijdig het energiegebruik en de milieudruk te verlagen. Enervisa is door DWA ontwikkeld.

Gemeente Harderwijk goed op weg met klimaatbeleid


De gemeente Harderwijk zet zich op alle fronten in om energie te besparen en duurzame energie te benutten. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage "Een tussenstop langs de route naar de energieke stad". Het doel is in 2031 de uitstoot van CO2 met 45% terug te dringen ten opzichte van 2010. De gekozen route hiernaartoe is vastgelegd in het beleidsplan "De Energieke Stad, een routekaart naar een klimaatneutraal Harderwijk". 

Isolatiesubsidie

De voortgangsrapportage laat zien dat de gemeente op de goede weg zit; maar liefst 90% van de inspanningen leidt tot succesvolle resultaten. Zo had de isolatiesubsidie voor particulieren en particuliere verhuur effect: veel eigenaren namen isolatiemaatregelen om het gasverbruik te reduceren. Ook werden bedrijven die zich willen vestigen op Lorentz-III gekoppeld aan een duurzaamheidsmakelaar die duurzame maatregelen verdergaand dan verplicht volgens bouwbesluit stimuleert.

Stimuleren bedrijfsleven

Enkele projecten van het uitvoeringsprogramma krijgen de komende tijd extra aandacht, bijvoorbeeld het grootschalig opwekken van duurzame energie via zonne-energie en windenergie. De komende twee jaar gaat de gemeente verder met de effectieve projecten. Verder wordt een aantal nieuwe acties opgezet, zoals het stimuleren van het bedrijfsleven om duurzaam te ondernemen.

Doelstelling behalen

"De politiek had niet door dat er op zo veel verschillende vlakken en aan zo veel projecten gewerkt werd. Door het jaarverslag is dit nu onder de aandacht gekomen." Dit concludeerde Nienke van Keimpema, beleidsmedewerker gemeente Harderwijk, die de rapportage samen met Bram Oudejans presenteerde in de gemeenteraad. "Het inzicht van de politiek gaat ons in het vervolgproces om uiteindelijk onze doelstelling te behalen zeker verder helpen."

DWA stimuleerde de beleidsmedewerkers de resultaten concreet te maken zodat ze in een rapportage overzichtelijk en logisch geclusterd gecommuniceerd konden worden. Daarbij zijn de projectresultaten zo veel mogelijk vertaald in energiebesparing en CO-reductie. In nauwe samenwerking met de beleidsmedewerkers zijn de resultaten verwoord en in beeld weergegeven.