Zoeken op kernwoord

Vul hieronder een kernwoord en druk op zoek


Diensten

Jaarrapportage

Voor een goed leesbare jaarrapportage heeft DWA de Infographic ontwikkeld. Het idee is dat plaatjes meer zeggen dan 1.000 woorden. Deze jaarlijkse rapportages stellen wij samen uit meerdere informatiebronnen die elkaar versterken. Hiervoor gebruiken wij de Klimaatmonitor, Energie In Beeld en Enervisa. Op deze manier ontstaat er een overzicht dat zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komt.
Een voorbeeld-Infographic kunt u hier downloaden.

Ontwikkeld door DWA


DWA is een adviesbureau met ambitie. De ambitie om de kwaliteit van de werk-, productie- en woonomgeving te verhogen en gelijktijdig het energiegebruik en de milieudruk te verlagen. Enervisa is door DWA ontwikkeld.

Goeree-Overflakkee communiceert resultaten duurzaamheid


Goeree-Overflakkee houdt alle duurzaamheidsprojecten bij in Enervisa, waardoor de resultaten goed in tabellen en grafieken inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Samen met de gemeente ontwikkelde DWA een infographic waar de gemeente nu helder de ambities en voortgang kan toelichten aan de raad en inwoners.

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een ambitieus energiedoel: Energieneutraal in 2020. Dit doel is verbonden met de grootschalige windopgave en de kansen voor duurzame energie op Goeree-Overflakkee. Met energiebesparing en duurzame energieopwekking via zon, zee en de wind werkt de gemeente aan haar ambitie.

Hoe staan ze er voor? Download het Infographic Programma Duurzaamheid Goeree-Overflakkee.