Zoeken op kernwoord

Vul hieronder een kernwoord en druk op zoek


Diensten

Jaarrapportage

Voor een goed leesbare jaarrapportage heeft DWA de Infographic ontwikkeld. Het idee is dat plaatjes meer zeggen dan 1.000 woorden. Deze jaarlijkse rapportages stellen wij samen uit meerdere informatiebronnen die elkaar versterken. Hiervoor gebruiken wij de Klimaatmonitor, Energie In Beeld en Enervisa. Op deze manier ontstaat er een overzicht dat zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komt.
Een voorbeeld-Infographic kunt u hier downloaden.

Ontwikkeld door DWA


DWA is een adviesbureau met ambitie. De ambitie om de kwaliteit van de werk-, productie- en woonomgeving te verhogen en gelijktijdig het energiegebruik en de milieudruk te verlagen. Enervisa is door DWA ontwikkeld.

Vlaardingen organiseert eigen Klimaattop


Met de Klimaattop Vlaardingen van 3 juni 2016 verkreeg Vlaardingen commitment op acties van inwoners en bedrijven. Gemeente Vlaardingen gebruikte een heldere sheet met de visualisatie van het huidige energiegebruik en potentieel van duurzame energieproductie als vertrekpunt en om de urgentie van actie aan te geven.

In de Stadsgehoorzaal kwamen op vrijdag 4 juni 2016 op de Klimaattop Vlaardingen zo’n 175 bezoekers hun groene licht opsteken over het zelf besparen en opwekken van energie. Wethouder Ruud van Harten kan terugkijken op een succesvolle dag. Een dag die – en dat was precies de bedoeling - de start kan betekenen van nieuwe duurzame ontwikkelingen en samenwerkingen in en rondom de stad.

Een betere toekomst zónder fossiele brandstoffen

Woningeigenaren, huurders, Verenigingen van Eigenaren, ondernemers, maatschappelijke organisaties, sportverenigingen, scholen, bestuurders, politici en beleidsmakers spraken een aantal mooie ambities uit. 'Tijdens de Klimaattop hebben we gezien dat veel Vlaardingers al bezig zijn met energie besparen en opwekken', constateert Ruud van Harten tevreden.

 

‘Dat doen zij in en om hun woning, bedrijf, sportvereniging en maatschappelijk vastgoed. Het mooie is, dat daar tijdens de Klimaattop een heleboel mensen bij zijn gekomen. Samen met partijen in de regio kunnen we nu afspraken maken om woningen en bedrijven op alternatieve manieren te verwarmen. Want uiteindelijk willen we af van aardgas en andere fossiele brandstoffen. Tijdens de Klimaattop hebben we laten zien wat Vlaardingen al doet én concreet nog gaat doen om het wereldwijde energieprobleem op te lossen.’

Visualisatie van cijfers

DWA heeft meegedacht in het programma en verzorgde een workshop voor de doelgroep ‘Maatschappelijk vastgoed’. Bovendien verzorgde DWA de benodigde cijfers van huidige energiegebruik en potentieel van duurzame energieproductie als vertrekpunt en om de urgentie van actie aan te geven. Gemeente Vlaardingen gebruikte de visualisatie in één informatieve sheet in de presentatie die de wethouder gebruikte en een bijbehorende factsheet Energiegebruik en ambitie Vlaardingen 2016.