Zoeken op kernwoord

Vul hieronder een kernwoord en druk op zoek


Diensten

Jaarrapportage

Voor een goed leesbare jaarrapportage heeft DWA de Infographic ontwikkeld. Het idee is dat plaatjes meer zeggen dan 1.000 woorden. Deze jaarlijkse rapportages stellen wij samen uit meerdere informatiebronnen die elkaar versterken. Hiervoor gebruiken wij de Klimaatmonitor, Energie In Beeld en Enervisa. Op deze manier ontstaat er een overzicht dat zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komt.
Een voorbeeld-Infographic kunt u hier downloaden.

Ontwikkeld door DWA


DWA is een adviesbureau met ambitie. De ambitie om de kwaliteit van de werk-, productie- en woonomgeving te verhogen en gelijktijdig het energiegebruik en de milieudruk te verlagen. Enervisa is door DWA ontwikkeld.

Grip op beleid


Om grip te krijgen op deze ambitie is monitoring op jaar- en collegeperiode wenselijk. Met Enervisia kunnen gemeenten op projectniveau de resultaten van hun beleid monitoren. Enervisa maakt het ook mogelijk om dit op regio of provinciaal niveau te doen.

De overheid heeft de ambitie om in het jaar 2050 energieneutraal te zijn. Een aantal gemeenten leggen voor hun eigen gemeente een hogere ambitie op door in 2040 of 2035 al energieneutraal te zijn.  
Om grip te krijgen op deze ambitie is lange termijn monitoring nodig. Met Enervisa kunnen gemeenten op projectniveau de resultaten van hun beleid monitoren. Enervisa maakt het ook mogelijk om dit op regio of provinciaal niveau te doen.

Vanuit Enervisa en in combinatie met de Klimaatmonitor genereren wij jaarrapportages. Bestuurders en raadsleden worden hiermee jaarlijks op de hoogte gehouden van de effecten van het beleid.
Overheden gebruiken Enervisa dus om hun beleidseffecten en -inspanningen meetbaar te maken. En daarnaast kunt u als gemeente of provincie leren van resultaten om zo uw klimaatbeleid nog effectiever te formuleren en te onderbouwen. Het effect van projecten, subsidieregelingen en investeringsfondsen wordt visueel gemaakt in de rapportages en op de geografische kaart van de gemeente of regio. Zie hiervoor een overzichtelijke infoprafic.