Zoeken op kernwoord

Vul hieronder een kernwoord en druk op zoek


Diensten

Jaarrapportage

Voor een goed leesbare jaarrapportage heeft DWA de Infographic ontwikkeld. Het idee is dat plaatjes meer zeggen dan 1.000 woorden. Deze jaarlijkse rapportages stellen wij samen uit meerdere informatiebronnen die elkaar versterken. Hiervoor gebruiken wij de Klimaatmonitor, Energie In Beeld en Enervisa. Op deze manier ontstaat er een overzicht dat zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komt.
Een voorbeeld-Infographic kunt u hier downloaden.

Ontwikkeld door DWA


DWA is een adviesbureau met ambitie. De ambitie om de kwaliteit van de werk-, productie- en woonomgeving te verhogen en gelijktijdig het energiegebruik en de milieudruk te verlagen. Enervisa is door DWA ontwikkeld.

Inzicht


Gemeenten, omgevingsdiensten en provincies krijgen inzicht in het bereiken van hun klimaatdoelstellingen en kunnen gemakkelijk jaarverslagen maken. Naast het milieueffect is het ook mogelijk om inzicht te krijgen in financiële overzichten en toegepaste technieken en maatregelen. Ook kunt u binnen een provincie de inspanningen van gemeenten met elkaar vergelijken.

Monitoren van CO2-reductie

Vele gemeenten, provincies, milieudiensten en andere samenwerkingsverbanden voegen klimaatprojecten toe aan de monitor. De projecten leiden tot energiebesparing of productie van duurzame energie. Deze besparing of productie vermijdt uitstoot van broeikasgas CO2, die anders door fossiele brandstoffen zou worden veroorzaakt.

Doel: klimaatbeleid rapporteren

Projecten dragen bij aan het reduceren van de landelijke CO2-uitstoot. In de monitor kunnen deelnemers rapportages maken, bijvoorbeeld over het milieueffect van de projecten.  Zo houden de gemeenten, omgevingsdiensten en provincies inzicht in het bereiken van hun klimaatdoelstellingen en kunnen zij gemakkelijk jaarverslagen maken. Naast het milieueffect is het ook mogelijk financiële overzichten en overzichten van toegepaste technieken en maatregelen. Ook kunt u binnen een provincie de inspanningen van gemeenten met elkaar vergelijken.