Diensten

Jaarrapportage

Voor een goed leesbare jaarrapportage heeft DWA de Infographic ontwikkeld. Het idee is dat plaatjes meer zeggen dan 1.000 woorden. Deze jaarlijkse rapportages stellen wij samen uit meerdere informatiebronnen die elkaar versterken. Hiervoor gebruiken wij de Klimaatmonitor, Energie In Beeld en Enervisa. Op deze manier ontstaat er een overzicht dat zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komt.
Een voorbeeld-Infographic kunt u hier downloaden.

Ontwikkeld door DWA


DWA is een adviesbureau met ambitie. De ambitie om de kwaliteit van de werk-, productie- en woonomgeving te verhogen en gelijktijdig het energiegebruik en de milieudruk te verlagen. Enervisa is door DWA ontwikkeld.

Visie van DWA op monitoring

Klimaatbeleid is bedoeld om richting te geven en kaders te scheppen om effectief energie te besparen en CO2-emissies te reduceren. Daarom formuleren overheden op alle niveaus doelstellingen. Om te weten wat het resultaat van dit beleid is, moeten de resultaten gemeten worden.

Doel monitoring

DWA ziet een grote meerwaarde van het monitoren van klimaatbeleid in de praktijk, met name om:

  • beleidseffecten en -inspanningen meetbaar te maken;
  • de resultaten naar betrokkenen zoals de gemeenteraad te kunnen communiceren;
  • beleid te evalueren en effectief klimaatbeleid te formuleren.

Inzicht in projecten met Enervisa

Enervisa sluit daar naadloos bij aan. In alle fasen in de ontwikkeling, formulering, realisatie en evaluatie van klimaatbeleid kan Enervisa worden ingezet. Dit is in onderstaand overzicht weergegeven. (klik op de afbeelding voor een grotere versie)

Stappen in uitvoeren en monitoren van klimaatbeleid

  1. De huidige CO2-emissie in kaart brengen is de basis voor het analyseren van de mogelijkheden op gebied van CO2-reductie. Hoeveel CO2 moet u reduceren om over 10 jaar 20% minder CO2 uit te stoten?
  2. Scenario’s van mogelijke CO2-reductie analyseren. Welke zijn realistisch te behalen in welke tijdstermijn?
  3. Klimaatbeleidsplan en doelstellingen kunnen op basis van een gekozen scenario worden uitgewerkt.
  4. Het uitvoeringsprogramma volgt uit de doelstellingen en bevat de projecten die de gemeente of provincie wil gaan oppakken. Enervisa biedt hier inzicht in vele voorbeeldprojecten. Daarnaast kunt u de projecten die bij dit uitvoeringsprogramma horen alvast invoeren in de monitor en toevoegen aan een programma. Dan heeft u altijd direct het juiste overzicht!
  5. Projecten voorbereiden en realiseren is de uitvoering van het klimaatbeleid. Door de projecten in vroeg stadium in te voeren in Enervisa kunt u direct zien of het gekozen scenario inderdaad al wordt gevolgd bereikt met deze projecten.
  6. Klimaatbeleid evalueren geeft inzicht in of u op de goede weg bent. Bovendien kunt u de terugkoppeling van de resultaten gebruiken om de doelstellingen bij te stellen en aanvullende projecten te formuleren indien nodig.